неделя, 9 септември 2012 г.

Служебни домоуправители - измамници


Здравейте приятели,
Доста време мина от последната ми публикация, извинявайте! На моменти мисля, че няма смисъл да пиша, но получавам много запитвания във връзка с публикациите и ЗУЕС. Нямате си представа пред какви главоблъсканици са изправени хората. Пишат ми от Варна, София, Пловдив…
Та така, докато има хора, които намират нещо полезно в блога ми ще пиша.
Днес искам да разясня каква е разликата между служебен домоуправител и професионален такъв.  Реших да пиша по темата, защото разбирам, че има хора, които са злоупотребили с невежеството на собствениците в многофамилни сгради.
Имаше няколко публикации в местни медии, имам предвид  района на Благоевград, както и национални. В тях пишеше, че има измамник, който казва, че е назначен от общината и събира лични данни и такси за работата която върши.
Много хора решиха, че това са фирми с предметна дейност управление на сграден фонд, като включителносложиха и нас в общия кюп.
Мисля, че трябва да изясня появилото се разминаване.
Първо ние не сме служебни домоуправители, а професионални. Разликата е значителна, служебният се назначава при липса на избран управител в определените от общината срокове -  „…Кметът или оправомощеното от него длъжностно лице свиква общото събрание по ал. 1 чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата в етажната собственост и се публикува на електронната страница на общината или района.
(3) Ако събранието не може да се проведе поради липса на необходимия кворум по чл. 15, ал. 2, кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице определя в 14-дневен срок управител и касиер от списъка на собствениците или ползвателите, обитаващи етажната собственост…” /Преходни и Заключителни разпоредби към ЗУЕС,ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2011 Г./.

Служебният домоуправител се назначава на общо събрание, така че няма как някой да е назначен от общината без живущите да знаят и най-важното, той е живущ във входа, собственик, не е външно лице.
От друга страна професионалния е външно лице, той не живее във входа, извършва определена дейност, такава каквато му възложи ОС, и получава възнаграждение.
Относно информацията, че се събират лични данни от живущите, ние събираме само информацията, която е необходима за попълване на книгата на ЕС. Това са имената на собственика, големината на жилището, идеалните части, живущи в апартамента, освен собственика и дали в жилището живее домашен любимец, подлежащ на извеждане.

Хора, внимавайте и не се доверявайте, няма как някой да Ви назначи домоуправител, който да не е собственик в сградата и Вие да не знаете. Ако ползвате услугите на нашата фирма решението за това е взето на ОС.

Лека вечер и успешна работна седмица!

Няма коментари:

Публикуване на коментар